Lång svensk historia av fackförbund

Sverige är ett av de länder i världen som präglas allra mest av fackligt
inflytande på arbetsplatsen, och det är lika märkbart i dag som det har
varit historiskt sett. Inte minst för lönebildningen i stort har
fackförbunden varit avgörande, i och med att den svenska modellen består
av att staten inte går in och sätter lägstanivåer för lönerna, utan att
arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och representanter för
löntagarna i form av just fackförbunden, själva förhandlar fram avtal.
Många menar också att detta har en positiv inverkan på både lönebildning
och svenska företags internationella konkurrenskraft, i och med att man
kunnat nå fram med lösningar som är vettiga utifrån båda parters
perspektiv, och där nödvändiga kompromisser tas.

Det är bland annat i ljuset av detta som man kan se sitt val om att vara
med i ett fackförbund i Sverige i dag eller inte. Förutom de många
direkta fördelarna med ett medlemskap menar många att det bör ses i ett
långt perspektiv – vad händer med arbetsmarknaden, lönerna och de
anställdas välfärd om facket tappar i kraft allt mer och mer i
Sverige över tid på grund av att färre och färre väljer att vara
medlemmar i ett sådant?